Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Spis publikacji


 1. Szymczak M., Szymczak B., 2016. Cenne właściwości ryb problemem w przetwórstwie. Przemysł Spożywczy, tom 70 (9), doi 10.15199/65.2016.9.6, 12 pkt.
 2. Szymczak  B. 2015. The effect of type soil on occurrence of L. monocytogenes in fruit and vegetables, Food Microbiology: Fundamentals, Challenges and Health Implications, Nova Science Publishers, Microbiology research Advances, chapter 2, pp. 25-42, editor: Elaine Perkins, ISBN 978-1-63483-385-1, status AV., 5 pkt.
 3. Szymczak B., Dąbrowski W. 2015. Effect of filling type and heating method on prevalence of Listeria species and L. monocytogenes in dumplings produced in Poland. Journal of Food Science volume 80, issue 5, M1060-M1065, 30 pkt, IF=1.791, doi: 10.1111/1750-3841.12816
 4. Muskalska K., Szymczak B. 2015. Postępy badań nad bakteriami rodzaju Listeria. Postępy Mikrobiologii 54, 2, 123–132, 15 pkt, IF=0,271
 5. Szymczak B., Szymczak M., Sawicki W., Dąbrowski W. 2014. Anthropogenic impact on the presence of L. monocytogenes in soil, fruits and vegetables. Folia Microbiologica, Jan;59(1):23-9. doi: 10.1007/s12223-013-0260-8. Epub 2013 Jun 18, 15 pkt, IF=1.145
 6. Szymczak M., Szymczak B., Koronkiewicz A., Felisiak K., Bednarek M. 2013.. Effect of Cover Brine Type on the Quality of Meat from Herring Marinades. Journal of Food Science 78: 619-625, 35 pkt, IF=1.658
 7. Szymczak B., Sawicki W., Bogusławska – Wąs E., Koronkiewicz A., Dąbrowski W., 2011: Występowanie L. monocytogenes w świeżych owocach i warzywach pochodzących z upraw ekologicznych województwa zachodniopomorskiego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2 (75). 15 pkt, IF=0.155
 8. Mituniewicz - Małek A., Dmytrów I., Jasińska M., Balejko J., Szymczak B., 2011: Traditional yoghurt culture vs. selected quality properties of fermentem beverages produced from goat’s milk. EJPAU. 14 (3). 6 pkt
 9. Tokarczyk G., Szymczak B., Szymczak M., Domiszewski Z. 2011:  Zmiany wybranych wskaźników chemicznych i mikrobiologicznych w procesie ciepłego wędzenia rozmrożonej siei (Coregonis clupeaformis). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 5 (78), 119-131.  15 pkt, IF =0.155
 10. Daczkowska - Kozon E.G., Dąbrowski W., Bednarczyk-Drąg A., Szymczak B., 2010: Safety Aspects of Seafood in: Environmental effects on seafood availability, safety and quality, Daczkowska - Kozon E.G., Bonnie Sun Pan (ed.), pp: 127-142. 7 pkt
 11. Szymczak B., Bogusławska-Wąs E., Dąbrowski W. 2010: Listeria like - new species Listeria? SEPSIS, zeszyt 4, tom 3. 4 pkt
 12. Sawicki W., Daczkowska-Kozon E., Kwiatkowska B*., Dąbrowski W., Herring H., 2010: Identyfikacja różnych gatunków ryb i bezkręgowców morskich technikami biologii molekularnej. Medycyna Weterynaryjna 66 (3) 10 pkt
 13. Sawicki W., Dąbrowski W., Bogusławska-Wąs E., Daczkowska-Kozon E., Kwiatkowska B*., Szynkowska A., 2009: Identifying Alaskan pollock fish products by PCR-RFLP technique. Medycyna Weterynaryjna 65(2): 124-126. 10 pkt


*zmiana nazwiska