Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Problematyka badawcza:


  • Charakterystyka atypowych szczepów L. monocytogenes izolowanych z różnych środowisk
  • Zróżnicowanie biochemiczne i genetyczne szczepów Listeria sp. i L. monocytogenes, w tym nowych gatunków: L. marthii, L. rocourtiae i L. weihenstephanensis
  • Bezpieczeństwo i jakość żywności
  • Aktywność przeciwdrobnoustrojowa środków dezynfekcyjnych  wykorzystywanych w przemyśle spożywczym


Doświadczenie zawodowe:  • 01.12.2010 r. – 30.11.2017 r. adiunkt, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, WNoŻiR, Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej
  • 01.12.2008 r. – 30.11.2010 r. adiunkt, Akademia Rolnicza w  Szczecinie, WNoŻiR, Katedra Mikrobiologii
  • 05.05.2008 r. – 30.11.2008 asystent, Akademia Rolnicza w Szczecinie, WNoŻiR, Katedra Mikrobiologii