Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


  1. Kierownik i wykonawca, projekt finansowany ze środków statutowych Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa w ramach Badań Młodych Naukowców, 517-08-023-3925/17 (2012-2015).
  2. Sawicki W., Dąbrowski W., Szymczak B., Lachowicz K., Żych A. Ilościowa identyfikacja składników mięsnych w żywności pochodzenia zwierzęcego przy zastosowaniu techniki Real-Time PCR nr rejestracyjny projektu: N N312 343740, 2011-2013- wykonawca
  3. Dąbrowski W., Kwiatkowska B., Koronkiewicz A. „Identyfikacja i ilościowa ocena szczepów L. monocytogenes izolowanych z żywności wygodnej metodą Real-Time PCR” nr rejestracyjny N N312 234438; 2010-2012- pomysłodawca i główny wykonawca projektu;
  4. Techniki PCR w analizie gatunku mięsa oraz produktów GMO. Specjalistyczne szkolenia dla pracowników Inspekcji Handlowej w ramach projektu Środki Przejściowe 2005 (Transition Facility 2005) nr 2005/017-488.02.06. Promowanie bezpieczeństwa konsumentów. XII , 2008 wykonawca
  5. Test ELISA jako narzędzie do identyfikacji genetycznie modyfikowanych organizmów w produktach spożywczych. Specjalistyczne szkolenia dla pracowników Inspekcji Handlowej w ramach projektu Środki Przejściowe 2005 (Transition Facility 2005) nr 2005/017-488.0, 2008 wykonawca
  6. Dąbrowski W., Sawicki W., Czekajło-Kołodziej U., Bogusławska-Wąs E., Koronkiewicz A.,Daczkowska-Kozon E., Kwiatkowska B., Bednarczyk A., „Analiza struktury polskiego sektora rybnego w aspekcie występowania zafałszowań produktów niedeklarowanymi składnikami grant nr 3515/P01/2006/31 MNiSzW. 2006-2009-wykonawca
  7. Dąbrowski W., Bogusławska-Wąs E., Szymczak B., Badania z monitoringu przedinwestycyjnego w ramach projektu Gazoport pt:”Usuwanie do morza urobku z pogłębiania akwenów związanych z budową falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”. 1/T1-N/2020
  8. Przedinwestycyjny monitoring przyrodniczy, NR1/T/–N/2010 prowadzony dla inwestycji „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”, – 2010 wykonawca badań mikrobiologicznych