Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

  1. Nagroda Rektora ZUT I stopnia za indywidualne osiągnięcia naukowe osiągnięte w 2015 r.
  2. Nagroda zbiorowa Rektora ZUT II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne osiągnięte w 2014 r.
  3. 19.11.2008 r. Obrona rozprawy doktorskiej z wyróżnieniem, temat: „Występowanie Listeria monocytogenes w glebie i surowcach roślinnych”