Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  1. Szymczak B., Muskalska K., Dąbrowski W. Występowanie i poziom zanieczyszczenia żywności wygodnej L. monocytogenes. Prezentacja ustna XLII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN „ŻYWNOŚĆ – ZDROWIE - PRZYSZŁOŚĆ” Lublin, 25-26 czerwca 2015 r.
  2. Szymczak B., Sawicki W., Koronkiewicz A., Dąbrowski W. Ilościowa identyfikacja szczepów L. monocytogenes izolowanych z żywności wygodnej metoda Real – Time PCR. XLI Sesja Komitetu Nauk o Żywności PAN „ Innowacyjność w nauce o żywności i żywieniu”. Kraków, 2-3 lipca 2013 r.- prezentacja ustna.
  3. Mariusz Szymczak, Barbara Szymczak, Katarzyna Felisiak. Wpływ rodzaju zalewy na jakość mięsa marynat ze śledzia. XLI Sesja Komitetu Nauk o Żywności PAN „ Innowacyjność w nauce o żywności i żywieniu”. Kraków, 2-3 lipca 2013 r. – prezentacja ustna.
  4. Szymczak B., Koronkiewicz A., Dąbrowski W. „Zagrożenie mikrobiologiczne żywnością wygodną”. Konferencja naukowa Współczesne trendy w technologii zywności. Od żywności tradycyjnej do prozdrowotnej. Poznań 26-27.09.2012- prezentacja ustna.
  5. Szymczak B., Koronkiewicz A., Dąbrowski W. „Występowanie  L. monocytogenes w żywności wygodnej”. Konferencja technologiczna w Warszawie 30-01.06.2011 – prezentacja ustna.
  6. Szymczak B., Bogusławska – Wąs E., Dąbrowski W. Warsztaty „Mikrobiologia w ochronie zdrowia i środowiska MIKROBIOT 2010” Łódź 9-10.09.2010.  Plakat „ Listeria like – new species Listeria?” 
  7. Dąbrowski W., Kwiatkowska B., Listeria monocytogenes mity i fakty, 4-7.09.2008 Szczecin, wystąpienie ustne w XXVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów pt: ”Drobnoustroje – wyzwania i nadzieje”. 
  8. Barbara Kwiatkowska, Anna Koronkiewicz, Elżbieta Daczkowska - Kozon, Waldemar Dąbrowski, Wybrane bakterie patogenne w wymazach z tusz i kale zwierzyny łownej regionu Pomorza Zachodniego, 22.10.2005 Warszawa, I Konferencję Komitetu Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk 
  9. Dominika Plust, Barbara Kwiatkowska, Effect of extraction solvent on antioxidant capacity of some vegetables, 25-28.09.2005 Praga, 26th World Congress and Exhibition of the International Society for Fat Research (ISF)

*zmiana nazwiska