Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • 21.06.2007 Szczecin, RSI (Regionalny System Innowacji, Zachodniopomorska Sieć Lokalnych Ośrodków Transferu Technologii i Innowacji) „Możliwości finansowania badań naukowych ze środków Unii Europejskiej w oparciu o dostępne programy badawcze”.
  • 16-17.10.2008 Warszawa-Józefów, Roche Diagnostics Polska Sp.z o.o. „ Zastosowanie sond fluorescencyjnych w aplikacjach Real-Time PCR”.
  • 26-27.02.2009 Trzęsacz, RCiTT „Patent na komercję! Patent na wiedzę w zakresie komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych”.
  • 20 i 27.03.2010 Szczecin, ZUT, Urząd Morski w Szczecinie i Nadzór Przyrodniczy Inwestycji „Zasady monitoringu środowiska w związku z budową falochronu osłonowego portu zewnętrznego w Świnoujściu”.
  • 24-25.06.2010 Szczecin, Profesjon z firmą Novazym, „PCR, Real-Time PCR; izolacja kwasów nukleinowych, amplifikacja, analiza wyników-warsztaty laboratoryjne, samodzielne projektowanie przebiegu doświadczenia-warsztaty komputerowe”.
  • 14-15.11.2012 Szczecin, RCiTT „Zasady wdrażania nowych technologii”.
  • 22.04.2016 Szczecin RCiTT „ Jak budować widoczność i cytowalność swojego dorobku naukowego”.